ร่างกายเราเสียน้ำไปกับอะไรในแต่ละวัน

ร่างกายของเราเสียน้ำไปกับกระบวนการต่างๆ ดังนี้
  • กระบวนการหายใจประมาณ 300 – 400 มิลลิลิตร เพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย
  • ขับถ่ายของเสียในรูปของเหงื่อประมาณ 450 มิลลิลิตร
  • ขับถ่ายของเสียออกทางปัสสาวะประมาณ 1,500 มิลลิลิตร
  • ขับถ่ายของเสียออกทางอุจจาระประมาณ 150 – 200 มิลลิลิตร
น้ำที่ใช้ไปในกระบวนการต่างๆนี้จะมีปริมาณมากน้อย

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน
วัย น้ำหนัก อาชีพ ภูมิอากาศ โรคภัยไข้เจ็บ เช่น

เด็กๆ ที่ยังอยู่ในวัยซนออกแรงวิ่งเล่นนั่นนี่ไม่หยุด
ย่อมต้องการน้ำมากกว่าย่าหรือยายที่นั่งอยู่กับที่ทั้งวี่วัน

นักกีฬาที่เสียเหงื่อไปกับการออกกำลังกายย่อมต้องการน้ำมากกว่าคนนั่งทำงานนั่งโต๊ะในห้องแอร์

ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งก็มีโอกาสเสียเหงื่อมากกว่าผู้ที่ทำงานในร่ม

หรือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเสียสมดุลของน้ำในร่างกายได้ง่ายกว่าคนที่สุขภาพดี

ผู้ที่น้ำหนักมากเสียน้ำง่ายกว่าคนผอม เพราะจำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย เป็นต้น